Finanšu instrumenti – teorija un prakse

Datums: 13.jūnijā plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 80 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente SIA PricewaterhouseCoopers, FCCA

PROGRAMMA

Finanšu instrumenti – uzskaites teorija un prakse saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Seminārs paredzēts uzņēmumiem, kas nav bankas vai finanšu institūcijas, tomēr piemēro savā darbībā SFPS, kā arī revidentiem, kam jāpārbauda SFPS finanšu pārskati. Seminārs ļaus iegūt vai atsvaidzināt zināšanas par finanšu instrumentiem, kā arī 9.SFPS prasību piemērošanu dažādiem uzņēmumiem un dažāda veida finanšu instrumentiem.

Semināra ietvaros izskatīsim sekojošus jautājumus:

1) Finanšu instrumentu klasifikācija un novērtēšana, apskatot atsevišķi:

– finanšu instrumentu definīcija un finanšu instrumentu veidi;
– prasības pašu kapitāla instrumentiem;
– prasības parāda instrumentiem, tai skaitā biznesa modeļa izvērtēšana un tikai pamatsummas un procentu maksājumu pārbaude.
2) Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās noteikšana, apskatot atsevišķi:

– uzkrājumu aprēķināšana tādiem finanšu instrumentiem kā nauda, debitoru parādi un saistīto pušu parādi;

– uzkrājumu matricas izmantošana;

– aprēķina piemēri.
3) Riska ierobežošanas uzskaite:

– pamati un pielietošana praksē;

– apskatīsim to uzņēmumu pārskatus, kas Latvijā izmanto riska ierobežošanas uzskaiti
4) Īsumā izskatīsim prasības attiecībā uz informāciju, kas jāatklāj attiecībā uz finanšu pārskatiem finanšu pārskatos.