Administratīvā procesa likums, Kredītiestāžu likums

Datums: 4.septembrī plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzējs: Jānis Pūce, zvērināts advokāts

PROGRAMMA

 1. Administratīvā procesa likums
  1. Administratīvā procesa principi
  2. Administratīvais process iestādē
  3. Pārstāvji
  4. Administratīvais akts, izdošanas termiņš, apsvērumi, forma, sastāvdaļas
  5. Administratīvā paziņošana un spēkā stāšanās
  6. Tiesības apstrīdēt administratīvo aktu, kārtība, termiņi
  7. Iestādes faktiskā rīcība
  8. Administratīvais process tiesā
  9. Tiesvedības pirmā instance
  10. Sprieduma pārsūdzēšana apelācijas un kasācijas instancē
 2. Kredītiestāžu likums
  1. Kredītiestādes, to licencēšana, prasības dibinātājiem, valdei
  2. Kapitāla pietiekamība
  3. Kredītiestādes un klienta attiecības
  4. Gada pārskata revīzija
  5. Kredītiestāžu uzraudzība
  6. Likvidācija, maksātnespējas process