Jānis Pūce

Jānis Pūce

Izglītība

LU Juridiskā fakultāte – tiesību zinātņu maģistratūra – nepabeigtas studijas
1996.g. LU Juridiskā fakultāte – tiesību zinātņu bakalaurs, jurista kvalifikācija

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs no 1997. gada.
Zvērināts advokāts no 2001. gada

Darba vieta

Zvērināts advokāts, individuāla prakse.

Darba pieredze/Lektora prakse

Lektors LZRA Izglītības centrā no 2013. gada – lekcijas par Komerclikumu, Civillikumu, Sagatavošanas kursi zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenam tiesībās
Zvērināta advokāta prakse civiltiesībās, komerctiesībās, darba tiesībās, dažāda veida tiesas strīdos uc.