Praktiski UIN aprēķināšanas un deklarācijas sagatavošanas jautājumi

Datums: 14.augustā plkst. 9.30 – 13.00
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzēja: Ieva Liepiņa, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante SIA „Ievas Liepiņas birojs”, LZRA valdes locekle

PROGRAMMA

 1. Faktiskā maksājamā nodokļa likme dažādiem ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamiem objektiem;
 2. Ar nodokli apliekamā bāze, bāzes elementi par kuriem nodoklis jāmaksā katru mēnesi un par kuriem jāmaksā reizi gadā. Piemēri un šobrīd pieejamie risinājumi;
 3. Nerezidentu ar nodokli apliekamais objekts, likmes un nodokļa ieturēšanas kārtība;
 4. Nodokļa piemērošanas sistēma dividendēm un dividendēm pielīdzināmām izmaksām, jaunās kārtības kopējā ietekme uz naudas plūsmu uzņēmumu grupās;
 5. Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, tajā skaitā, reprezentācijas un personāla ilgspējas izmaksas. Klasifikācijas jautājumi un finanšu grāmatvedība. Atšķirības PVN uzskaitē;
 6. Nodokļa bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi;
 7. Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana saistītām personām un situācijas, kādās nodoklis nebūs jāmaksā, kopējā nodokļa ietekme uz dažādiem aizdevumiem uzņēmumu grupās;
 8. Akciju atsavināšanas ienākums un tā neiekļaušana nodokļa bāzē;
 9. Līdz 2017.gada 31.decembrim uzkrāto nodokļa zaudējumu turpmākā segšanas kārtība un iespējas;
 10. Iespējamie nodokļa atvieglojumi ziedojumiem un to perspektīva;
 11. Līdz 2017.gada 31.decembrim izveidoto uzkrājumu turpmāka dzēšana, uzkrājumi debitoru parādiem, kuru radušies līdz 2017.gada 31.decembrim un no 2018.gada 1.janvāra;
 12. Jaunās UIN deklarācijas rindu aizpildīšanas kārtība atbilstoši VID izstrādātajam metodiskajam materiālam.