Aktuālās izmaiņas Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos

Datums: 23.maijā plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzējs: Armine Movsisjana, zvērināta revidente, KPMG Baltics SIA vadošā partnere; Rainers Vilāns, zvērināts revidents KPMG Baltics SIA

1. SFPS ikgadējie uzlabojumi kopumā.
2. Atsevišķu SFPS moduļu apskate:
2.1. SFPS 9 – Finanšu instrumenti;
2.2. SFPS 16 – Noma;
2.3. SFPS 15 – Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem.