Profesionālais skepticisms un krāpšanās riski revīzijas procesā

Datums: 25.maijā pl. 9.30 – 13.30
Cena: 64 € + PVN
Pasniedzējs: Roberts Ikaunieks, zvērināts revidents SIA Rodl & Partner, Starptautiskā revīzijas grupā, FCCA
Profesionālais skepticisms
1. Profesionālā skepticisma definīcijas
2. Kāpēc profesionālais skepticisms ir tik nozīmīgs revīzijas procesā?
3. Ko būtu nepieciešams darīt revidentu sabiedrībām un revidentiem, lai veicinātu izpratni par profesionālā skepticisma nozīmību un tā pielietošanu?
4. Profesionālais skepticisms visa revīzijas procesa laikā
5. Profesionālais skepticisms krāpšanas risku identificēšanā
6. Nozīmīgākās jomas profesionālā skepticisma pielietošanā
7. Profesionāla skepticisma piemērošanas dokumentēšana revidenta darba dokumentos
8. Piemēri

Krāpšana
1. Krāpšanas definīcijas
2. Statistika
3. Krāpšanas trijstūris
4. Krāpšanas risku iedalījums
5. Krāpšanas risku identifikācija
6. Krāpšanas risku pazīmes, piemēri
7. Ziņošana par identificētajiem krāpšanas gadījumiem
8. Krāpšanas risku novērtēšanas dokumentēšana revidenta darba dokumentos
9. Tests