Dzīvnieku un augu uzskaite grāmatvedībā un atspoguļošana gada pārskatā

Datums: 10.jūlijā plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzēja: Gaida Kalniņa, zvērināta revidente, Dr.oec.

PROGRAMMA

 1. Dzīvnieku un augu uzskaites normatīvie dokumenti.
 2. Dzīvnieku un augu uzskaites objekti grāmatvedībā.
 3. Dzīvnieku un no dzīvniekiem iegūtās produkcijas novērtēšana.
 4. Augu un no tiem iegūtās produkcijas novērtēšana.
 5. Augu, dzīvnieku un iegūtās produkcijas attaisnojuma dokumenti un grāmatojumi.
 6. Meža un mežaudžu uzskaite.
 7. Informācijas par dzīvniekiem un augiem saturs un apjoms sabiedrību gada pārskat.ā
 8. SFPS (Starptautisko finanšu pārskatu standartu) piemērošana bioloģisko aktīvu uzskaitei (41. SGS Lauksaimniecība).
 9. Praktiski piemēri:
 • Augu un dzīvnieku uzskaites kontu ierakstu saturs;
 • Krājumu izmaiņu aprēķina piemērs;
 • Krājumu atlikumu pārcenošanas piemērs;
 • Pašizmaksas aprēķinu piemēri.