Gaida Kalniņa

Gaida Kalniņa

Izglītība

Augstākā ekonomiskā izglītība (LLU)
Ekonomisko zinātņu doktore

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 83

Darba vieta

Gaidas Kalniņas audits SIA – valdes locekle, atbildīgā zvērinātā revidente

Darba pieredze/Lektora prakse

44 gadu pieredze augstskolas (LLU) pasniedzēja amatos studiju priekšmetos grāmatvedība un revīzija
LZRA Izglītības centra lektore par gada pārskatu sastādīšanu sabiedrībās, nevalstiskās organizācijās, grāmatvedību lauksaimniecības uzņēmumos.