Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasības par skaidru un patiesu priekšstatu praktiskā piemērošana, sagatavojot finanšu pārskatus

Datums: 5.martā plkst. 9.30 – 12.30
Vieta: LZRA Izglītības centrs
Cena: 63 € + PVN
Pasniedzēja: Armine Movsisjana, zvērināta revidente, „KPMG Baltics” SIA vadošā partnere, FCCA, LZRA valdes locekle

PROGRAMMA

Seminārā tiks izskatīti piemēri par to, kāda informācija būtu jāatklāj finanšu pārskatos “nestandarta” gadījumos – aktīvu vērtības samazinājums, tiesvedības, darbības turpināšanas apdraudējums, reorganizācijas un citos specifiskos gadījumos.