Nevalstisko organizāciju gada pārskati

Datums: 26.februārī plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzēja: Gaida Kalniņa, zvērināta revidente, Dr.oec.

PROGRAMMA

1. Biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību un reliģisko organizāciju darbības, grāmatvedības un pārskatu tiesiskais regulējums:

 • Likumi
 • Ministru Kabineta noteikumi.
 1. Gada pārskats ( apjoms, forma, saturs)
 • Bilances posteņu raksturojums.
 • Ieņēmumu un izdevumu posteņu raksturojums.
 • Ziedojumu un dāvinājumu posteņu raksturojums.
 • Gada pārskata pielikuma saturs un forma.
 • Gada pārskatu parakstīšana, revīzija, apstiprināšana, iesniegšana.
 1. Citi būtiski ar nevalstisko organizāciju darbību saistīti jautājumi.
 • Nevalstisko organizāciju saimnieciskā darbība, brīvprātīgais darbs.
 • Atlīdzība un izdevumu segšana par darbu biedrībās un nodibinājumos.
 1. Nevalstisko organizāciju darbības nodokļu riski.