Grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas aktualitātes atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos

Datums: 27.februārī plkst. 10.00 – 12.30
Cena: 55 € + PVN
Pasniedzēji:
Svetlana Šemele – Baikova – sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izpilddirektore, Mg.soc.
Andrejs Ponomarjovs – SIA “Nexia Audit Advice” valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, Dr.oec.

PROGRAMMA

  1. Jaunas prasības saskaņā ar grozījumiem likumā “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” un MK noteikumos par likuma piemērošanu:
  • Gada pārskatu sagatavošana un iesniegšana par 2017.gadu;
  • Starpperiodu finanšu pārskatu un UIN deklarācijas sagatavošana un iesniegšana par 2017.gadu sabiedrībām, kurĀm finanšu gads nesakrīt ar kalendāro gadu;
  • Aktualitātes, sagatavojot gada pārskatus par 2018.gadu.

2. Jaunās prasības grāmatvedības uzskaites kārtošanā 2018.gadā grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu grozījumu ietvaros.

3. Obligātās prasības un ieteikumi grāmatvedības uzskaites organizācijai nodokļus regulējošo normatīvo aktu grozījumu ietvaros.

 

Jūs varat iesūtīt jautājumus pasniedzējiem uz e-pastu lrga@lrga.lv