Svetlana Šemele – Baikova

Svetlana Šemele – Baikova

Izglītība

Latvijas Universitāte – sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, virziens “Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze”
Latvijas Universitāte – Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā, virziens “Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze”

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija – sertificēts profesionāls grāmatvedis, LRGA sertifikāts Nr. 508
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre

Darba vieta

No 05.2015. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izpilddirektore
No 10.2010. SIA “Nexia Audit Advice” Nexia International – revīzijas projektu vecākā menedžere, asociētā partnere
No 02.2011. SIA “Law & Accountancy Office” – valdes locekle, grāmatvedības projektu vecākā menedžere

Darba pieredze/Lektora prakse

Dalība darba grupā no 2017.gada februāra koncepcijas “Par nodokļu risinājumiem uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmumiem ar mazu ikgadēju apgrozījumu (ieņēmumiem)” izstrādē
Dalība Grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmatas mikro un mazām sabiedrībām izstrādē sadarbībā ar Finanšu ministriju (publicēta FM mājas lapā).
Semināru vadīšana LZRA IC, LRGA, MKC Vērtspapīri un SIA “Nexia Audit Advice” par tēmām: Jauns “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” un MK noteikumi par tā piemērošanu; Grāmatvedības organizācijas dokumentu aktualizācija; Gada pārskatu šabloni.
Tika sniegts savs profesionāls viedoklis likuma normu piemērošanā, sagatavojot atbildes uz iFinanses lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
Publikācijas žurnālos “Bilance”, iFinanses, “Grāmatvedība un Ekonomika”.