Konsolidācijas praktikums (Gatavojoties zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenam)

14., 21.jūlijā plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 145 € +PVN
Pasniedzēja: Jeļena Mihejenkova, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, Revīzijas nodaļas direktore SIA Deloitte Audits Latvia, FCCA, CIA

Praktikums notiks klātienē.

PROGRAMMA

14.jūlijā
Pirmajā dienā izskatīsim ilgtermiņa finanšu ieguldījumu klasifikāciju, izrunāsim konsolidācijas būtību, meitas sabiedrības iegādes veidus, saistīto nemateriālās vērtības aprēķinu, mazākuma daļu aprēķinu. Izanalizēsim tipiskākās korekcijas konsolidācijas sagatavošanas uzdevumos. Izskatīsim vienu praktisko konsolidācijas piemēru, sagatavojot konsolidēto bilanci un konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu (ar nemateriālās vērtības aprēķinu).

21.jūlijā
Otrajā dienā turpināsim praktizēties konsolidētās bilances un konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošanā, izskatīsim pēdējo gadu eksāmena uzdevumus konsolidācijā.