Kvalifikācijas eksāmena “Grāmatvedība” sagatavošanas kursi

Laiks: 4 dienas septembrī plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 220 € + PVN
Pasniedzēja: Natālija Zaiceva, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, LZRA valdes locekle

Seminārs paredzēts zvērinātu revidentu palīgiem, lai sagatavotos kvalifikācijas eksāmenam, lai kļūtu par zvērinātu revidentu, kā arī citiem interesentiem.