Natālija Zaiceva

Natālija Zaiceva

Izglītība

Latvijas Universitāte – sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
ACCA (Lielbritānijas Sertificētu grāmatvežu asociācija) – Diploma in International Financial Reporting

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 138
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija – sertificēta nodokļu konsultante (sertifikāts Nr. 42)

Darba vieta

“Orients Audit & Finance” SIA – valdes locekle, atbildīgā zvērinātā revidente

Darba pieredze/Lektora prakse

No 2017. gada 26. marta LZRA valdes locekle.
12 gadus darbojusies LZRA Eksaminācijas komitejā (t.sk. 9 gadus eksāmena “Grāmatvedība” komisijas priekšsēdētāja), 6 gadus LZRA Kvalitātes komitejas locekle, 5 gadu pieredze LZRA kvalitātes kontroliera amatā.
Grāmatvedības kvalifikācijas paaugstināšanas kursu vadīšana (krievu valodā) LZRA Izglītības centrā, semināri par tēmām Gada pārskata sastādīšanas jautājumi un UIN likumdošanas normu piemērošanas prasības (gan krievu, gan latviešu valodā).
Publikācijas iFinanses.lv