16.SFPS Noma – sarežģītāki gadījumi un praktiski piemēri aprēķiniem (ar priekšzināšanām par 16.SFPS)

Datums: 2.jūlijā plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 80 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente SIA PricewaterhouseCoopers, FCCA

PROGRAMMA

Seminārs paredzēts uzņēmumiem, kas nav bankas vai finanšu institūcijas, tomēr piemēro savā darbībā SFPS, kā arī revidentiem, kam jāpārbauda SFPS finanšu pārskati. Nepieciešamas priekšzināšanas par nomas standartu, jo seminārā tiks izskatīti nomas standarta sarežģītāki aspekti un izskatīti piemēri aprēķinu veikšanai Excel formātā.

Semināra ietvaros izskatīsim sekojošus jautājumus:

1) Semināru sāksim ar piemēru par nomas uzskaiti, izmantojot Excel darba vidi, piemērs tiks veidots uz faktiska automašīnas nomas līguma bez izpirkuma tiesībām un papildināts ar izpirkuma tiesībām.

2) Izskatīsim detalizētāk sekojošas sarežģītākas standarta piemērošanas jomas:

– Nomas termiņa noteikšana;

– Nomnieka uzskaite – ko uzskatīt par zemas vērtības aktīvu?;
– Nomnieka uzskaite – nomas saistības aprēķinā piemērotā diskonta likme;
– Nomnieka uzskaite – uzkrājums atjaunošanas izmaksām un tā uzskaite;
– Starpposma iznomātāja uzskaite – apakšnomas klasifikācija;
– Starpposma iznomātāja uzskaite – apakšnomas uzskaite, izskatot Excel piemēru apakšnomas uzskaitei.