Revīzijas risku noteikšana un būtiskuma aprēķins

Datums: 9.jūlijā plkst. 9.30 – 12.45
Vieta: viesnīca Mercure Elizabetes ielā 101, Rīgā (pie stacijas)
Cena: 78 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente SIA PricewaterhouseCoopers, FCCA

PROGRAMMA

Semināra mērķauditorija ir zvērināti revidenti un viņu palīgi, kuri vēlas atsvaidzināt savas zināšanas par risku noteikšanu un būtiskuma aprēķinu, kā arī diskusijas formātā dalīties ar savu pieredzi un praksi. Semināra ietvaros izskatīsim sekojošus jautājumus:

– Kādas ir Starptautisko revīzijas standartu (SRS) prasības attiecībā uz revīzijas risku noteikšanu;

– Obligāti vērtējamie riski SRS ietvarā;

– Piemēri revīzijas risku noteikšanai;

– Kādas ir SRS prasības attiecībā uz būtiskuma noteikšanu;

– Piemēri būtiskuma noteikšanai.