Nata Lasmane

Nata Lasmane

Izglītība

Maģistra grāds lauksaimniecības grāmatvedībā un maģistra grāds biznesa vadībā.
Papildus 2010. gadā ir iegūts iekšējā auditora profesionālais sertifikāts (CGAP – certified government audit professional) un 2001. gadā – zvērināta revidenta sertifikāts.

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 134
No 2013. gada Iekšējo auditoru institūta biedrs – valdes un revīzijas komisijas locekle.

Darba vieta

Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta direktore, Revīzijas iestādes vadītāja

Darba pieredze/lektora prakse

Lektors ar vairāk kā 10 gadu pieredzi. Tēmas vairāk ir bijušas saistītas ar iekšējās kontroles novērtējumu, izlases veidošanu, grāmatvedības uzskaiti, ētikas kodeksa piemērošanu.
Publikāciju autore par ES fondu grāmatvedības uzskaiti, iekšējo auditu, krāpšanas riska novēršanu, kļūdām publiskajos iepirkumos, specifiskiem nodokļu jautājumiem.
Darba pieredze LZRA Kvalitātes komitejā un kvalitātes kontroliera amatā.
Strādājusi arī starptautiskos projektos, lai ES kandidātvalstīm (Horvātijai, Maķedonijai) palīdzētu attīstīt audita sistēmas, dalītos ar labāko praksi.