Konsolidācijas pamati (2 dienas)

Datums: 22.,24.jūlijā plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 165 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente SIA PricewaterhouseCoopers, FCCA

PROGRAMMA

Semināra mērķauditorija ir grāmatveži un finansisti ar nelielām zināšanām vai bez zināšanām par konsolidāciju. Semināra mērķis ir sniegt ieskatu konsolidācijas pamatprasībās, ilustrējot šīs pamatprasības ar praktiskiem piemēriem un uzdevumiem. Semināra ietvaros izskatīsim sekojošus jautājumus:

– Konsolidācijas teorētiskais pamatojums;

– Bilances konsolidācija;

– Peļņas vai zaudējumu aprēķina konsolidācija;

Teoriju papildināsim ar praktiskiem piemēriem, kurus risināsim gan uz tāfeles, gan Excel vidē.