Anita Kursīte

Anita Kursīte

Izglītība

Latvijas Universitāte – maģistra grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte – sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte – tiesību zinātņu specialitāte, jurista profesionālā kvalifikācija
Latvijas Republikāniskais neklātienes lauksaimniecības tehnikums – diploms grāmatvedības specialitātē, ar izcilību

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 14
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija – sertificēta nodokļu konsultante (sertifikāts Nr. 26)

Darba vieta

“A.Kursītes auditorfirma” SIA – valdes locekle, atbildīgā zvērināta revidente

Darba pieredze/Lektora prakse

Lekcijas par tēmām grāmatvedības uzskaites jautājumos: grāmatvedības uzskaite budžeta iestādēs, budžeta iestāžu gada pārskata sagatavošanas kārtība, pamatlīdzekļu uzskaites kārtība budžeta iestādēs u.c.
Lekcijas tiesībās par tēmām: dokumentu sagatavošanas procedūras pašvaldības uzņēmējsabiedrību, pašvaldības uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju reģistrēšanai komercreģistrā vai biedrību un nodibinājumu reģistrā, Publisko iepirkumu likums, par pašvaldībām, par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām, Publisko aģentūru likums, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums, Darba likums u.c.
Publikācijas žurnālos “Bilance”, “Latvijas ekonomists”, “Grāmatvedība un revīzija”.