Lolita Čapkeviča

Lolita Čapkeviča

Izglītība

Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte – bakalaura grāds ekonomikā
Kolgeita Universitāte, Ņujorkas štats, ASV – mikroekonomikas un makroekonomikas studijas

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 120
No 1998. gada ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) biedrs
No 2008. gada CIA (Certified Internal Auditor) biedrs

Darba vieta

PricewaterhouseCoopers SIA – no 2008. gada direktore Revīzijas nodaļā, valdes locekle
LZRA valdes locekle

Darba pieredze/Lektora prakse

LZRA valdes priekšsēdētāja no 2011. gada līdz 2014. gadam.
Līdz 2013. gadam Latvijas Grāmatvedības Padomes locekle, priekšsēdētājas vietniece.
Pasniedz arī PricewaterhouseCoopers organizētos apmācības kursus par Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Starptautiskajiem Revīzijas standartiem.