Rainers Vilāns

Rainers Vilāns

Izglītība

Rīgas Ekonomikas augstskola – Ekonomikas un uzņēmējdarbības bakalaurs

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināts revidents, LZRA sertifikāts Nr. 200
No 2010.gada Association of Chartered Certified Accountants biedrs

Darba vieta

KPMG Baltics SIA – zvērināts revidents, revīzijas departamenta direktors

Darba pieredze/Lektora prakse

Vairāk kā desmit gadus darbojas finanšu revīzijas jomā KPMG dalībfirmu ietvaros, pamatā revīzijas pieredze ir finanšu institūciju jomā.
SFPS profesionālās prakses grupas loceklis KPMG ietvaros.
Piedalījies vairākos semināru ciklos par SFPS tēmu.