Nelda Janoviča

Nelda Janoviča

Izglītība

Latvijas Universitāte – sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Banku augstskola – ekonomista augstākā profesionālā kvalifikācija finansu specializācijā
Banku koledža – finansists
Latvijas Valsts Universitāte – tirdzniecības organizācija un prečzinība
Baltic Coaching Centrs – sertificēts koučs

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 155
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija – sertificēta nodokļu konsultante (sertifikāts Nr. 53)

Darba vieta

“AUDITA GRUPA” SIA – valdes locekle, atbildīgā zvērinātā revidente
“Nodokļu Konsultatīvais Birojs” SIA – valdes locekle, konsultante

Darba pieredze/Lektora prakse

Vairāk kā 20 gadu darba pieredze finanšu, grāmatvedības un nodokļu vadības jomā, pieredze Valsts ieņēmumu dienesta audita darba vadīšanā. Ilggadēja pieredze administratīvo tiesvedību procesos, t.sk., pārstāvībās tiesās visu tiesu instanču līmeņos un VID pieņemto administratīvo aktu pārsūdzību sagatavošanā.
“Lietišķās informācijas dienests” SIA – publikācijas, semināru pasniedzēja finanšu, nodokļu un uzņēmējdarbības tiesību jomā.
LZRA Izglītības centrs – grāmatvedības kursu pasniedzēja, semināru pasniedzēja finanšu, nodokļi u.c. jomās.
Publikācijas iFinanses.lv, žurnālos “Grāmatvedība un revīzija”, “Bilance”.