Sandra Dzerele

Sandra Dzerele

Izglītība

Rīgas Biznesa skola – Executive MBA, starptautiski atzīts MBA diploms
Latvijas Universitāte – maģistrs grāds ekonomikā, specializācija grāmatvedība un audits
RTU Ekonomikas fakultāte – inženieris – ekonomists, mašīnbūves rūpniecības ekonomikas un organizācijas specialitāte

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 82

Darba vieta

“Sandra Dzerele un partneris” SIA – valdes priekšsēdētāja, zvērināta revidente

Darba pieredze/Lektora prakse

Ir lasījusi lekcijas LZRA Izglītības centrs akreditētajā programmā “Starptautiskie finanšu pārskatu standarti”.
Pasniedzēja grāmatvedības kvalifikācijas celšanai un zvērinātu revidentu pretendentiem “Finanšu grāmatvedība” (40 akadēmiskās stundas).
No 2003. gada LZRA Izglītības centrā ir izstrādājusi un vada kvalifikācijas kursus revīzijā zvērinātu revidentu pretendentiem.
Lasa seminārus par tēmām “Komerclikuma juridiskie un finansiālie aspekti”, “Komerclikums grāmatvežiem”, “Finanšu grāmatvedība”.
Līdzautore Dienas Bizness izdotajai “Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatai”.
Publikācijas žurnālos “Bilance”, “Grāmatvedība un revīzija”.