Ingura Doble

Ingura Doble

Izglītība

Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte – ekonomikas zinātņu maģistrs

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 176
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija – sertificēta nodokļu konsultante (sertifikāts Nr. 100)

Darba vieta

MGS birojs SIA – valdes locekle, atbildīgā zvērinātā revidente

Darba pieredze/Lektora prakse

No 2013. gada lektore LZRA Izglītības centra sertificētajā programmā “Grāmatvedības pamati: 2. līmenis” un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas organizētajos sagatavošanas kursos grāmatvedības eksāmenam.
Publikācijas un semināri iFinanses.lv.