Inga Lipšāne

Inga Lipšāne

Izglītība

Latvijas Valsts universitāte, ekonomikas fakultāte – maģistra grādam pielīdzināts diploms

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 112

Darba vieta

KPMG Baltics SIA no 1997. gada

Darba pieredze/Lektora prakse

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, Starptautiskie revīzijas standarti, Latvijas gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums