Maruta Zorgenfreija

Maruta Zorgenfreija

Izglītība

RTU Rīgas Biznesa skola – maģistra grāds biznesa administrēšanā
ACCA (Lielbritānijas Sertificētu grāmatvežu asociācijas) sertifikāts
CIA (iekšējo auditoru) sertifikāts

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 149

Darba vieta

PKF Latvia SIA – partnere, valdes locekle, atbildīgā zvērinātā revidente
No 2015. gada PKF International Limited Starptautiskās Profesionālo standartu komitejas kvalitātes kontroliere.

Darba pieredze/Lektora prakse

LZRA Izglītības centra semināru vadīšana par revīzijas jautājumiem.
Citu organizāciju rīkoto semināru vadīšana par grāmatvedības jautājumiem, raksti iFinanses.lv.
Kopš 2011. gada LZRA Kvalitātes komitejas locekle.
No 2011. līdz 2014. gadam LZRA valdes locekle.
Regulāri vada LZRA kvalitātes kontrolieru apmācības.
2016. gadā iesaistījās pārskatīto Starptautisko revīzijas standartu tulkojumu latviešu valodā rediģēšanā.